Keskustan vaalilupaus lähipalveluiden vahvistamisesta lunastettiin

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman maanantaina. Työ on edennyt maakunnassamme ripeästi, ja Pohjois-Pohjanmaata on pidetty valtakunnallisena esimerkkinä hyvin edenneestä sote-uudistuksesta.

Sote-palveluiden uudistaminen Suomessa on välttämätön rakenneuudistus, jota yritettiin 14 vuoden ajan usealla eri hallituskaudella. Uudistuksen tarve lähtee siitä, että väestörakenne ja hoidon tarve Suomessa on muuttunut vuosikymmenien aikana. Vauhdilla vanheneva väestö ja nykyinen tapa tuottaa sote-palveluita on johtanut useita miljardeja vuodessa kasvaneeseen kestävyysvajeeseen. Samaan aikaan hoiva-alaa vaivaa historiallisen vaikea työvoimapula, joten rakenneuudistuksen toimeenpano tapahtuu tosi haasteellisissa olosuhteissa.

Aluevaltuutetut ovat tietoisia siitä, että sote-palveluiden järjestämiseen niin täällä Pohjois-Pohjanmaalla kuin muissakin maakunnissa liittyy monia rahoituksen ja henkilöstön riittävyyden haasteita. Perustason palveluiden vahvistaminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat avaintekijöitä vähentää kalliin erikoissairaanhoidon kustannuksia. Onkin ilahduttavaa, että Raahen seutukunnassa tehdyn aikuisneuvolatyön kaltainen ikäihmisten toimintakykyä pidentävä ja julkisen sektorin hoitokuluja pienentävä seniorineuvolatyö aloittaa koko maakunnassa.

Keskustan edustajina olemme tyytyväisiä aluevaaleissa antamamme vaalilupauksen toteutumisesta: joka kunnassa säilyy vähintään yksi sote-piste. Raahen seutukunnassa se tarkoittaa, että Raahessa, Vihannissa, Siikajoen kylällä ja Ruukissa sekä Pyhäjoella palvellaan jatkossakin. Lähipalveluihin satsaaminen kannattaa, sillä varhain hoidon piiriin saatettu terveyspulma on helpommin parannettavissa ja yhteiskunnallekin edullisempaa.

Huolta järjestämissuunnitelman lausuntokierroksen aikana herätti Raahen psykiatrisen osastohoidon loppuminen. Olemme tyytyväisiä, että järjestämissuunnitelmaan kirjattiin lausuma, että tehostettua avohoitoa vahvistetaan suuntaamalla Kuusamon ja Raahen psykiatrisen osastohoidon resurssit avohoitoon.

Olemme myös tyytyväisiä, että aluehallitus teki lopulta päätöksen hakea jatkoaikaa sosiaali- ja terveysministeriöstä Raahen sairaalan ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle. Asiaan palataan vuoden kuluttua, ja tänä aikana kertynyt fakta käyttökustannuksista ja toiminnan merkityksellisyydestä luovat pohjan jatkotoimille. Me keskustan edustajat haluamme kiittää kaikkia seutukunnan poliittisia ryhmiä ja viranhaltijoita saumattomasta yhteistyöstä päivystyksen eteen.

Hanna-Leena Mattila, Pekka Poukkula, Matti Soronen ja Esa Lehto

Julkaistu Raahen Seudussa 24.10.2023