KESKUSTA EI HYVÄKSY, ETTÄ HALLITUS LEIKKAA ENSITÖIKSEEN VAMMAISILTA

Kannanotto 20.9.2023

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä:
KESKUSTA EI HYVÄKSY, ETTÄ HALLITUS LEIKKAA ENSITÖIKSEEN VAMMAISILTA

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tällä viikolla käsitellyt hallituksen esitystä vammaispalvelulain voimaantulon lykkäämiseksi. Vammaispalvelulakia on valmisteltu useiden vaalikausien ajan. Lain voimaantulon siirtäminen eteenpäin heikentää vammaisten ihmisten asemaa ja perusoikeuksia eikä ole inhimillistä vammaisten ihmisten näkökulmasta.

Keskustan kansanedustajat Hilkka Kemppi, Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu ovat tyytymättömiä hallituksen päätökseen lykätä viime kaudella yksimielisesti hyväksyttyä lainsäädäntöä ja ovat jättäneet esitykseen vastalauseen sekä lausuman.

– Emme voi hyväksyä, että ensimmäinen hallituksen leikkaus kohdistetaan vammaisiin ihmisiin. Vielä härskimpää tästä tekee se, että tässä hallituksen vammaispalvelulain lykkäyksessä ensimmäisenä kärsijänä ovat vammaiset lapset- erityisesti autismista ja neuroneuropsykologisista häiriöistä kärsivät lapset. Ne lapset, joiden pitäisi olla erityissuojelussa. Olemme yhdessä hyväksyneet lakimuutoksen kaikkien puolueiden tuella vammaisten ihmisten oikeuksien parantamiseksi tämän vuoden puolella yksimielisesti täysistunnossa ja nyt me romutamme sen Orpon hallituksen toimesta alle vuoden sisällä. Vammaispalvelulain lapsia koskevat pykälät on saatava voimaan. Ymmärrän, että valtion budjettia on priorisoitava, mutta millainen arvovalinta on leikata ensimmäisenä vammaisilta ihmisiltä ja lapsilta, Kemppi kommentoi

Myös useat hyvinvointialueet ovat olleet huolissaan palveluiden riittävästä rahoituksesta. Tämän lisäksi lain voimaantulon siirtyminen erittäin lyhyellä aikataululla vaikeuttaa merkittävästi palveluiden suunnittelua ja järjestämistä.

– Hallituksen päätös siirtää lain voimaantuloa näin lyhyellä aikataululla on hyvinvointialueiden kannalta kohtuuton. Hyvinvointialueilla jo aloitettu työ lainsäädännön toimeenpanoksi on hukkaan heitettyä, samoin siihen käytetyt eurot. Tämä on kylmää kyytiä hallitukselta, joka aikoo leikata hyvinvointialueiden niukkoja rahoja entisestään. Vaadimmekin, että hallitus turvaa riittävät resurssit vammaisten ihmisten tarpeenmukaisten palveluiden turvaamiseksi, Hanna-Leena Mattila kommentoi.

Keskustalaiset valiokunnan jäsenet nostavat esille, että Suomi rikkoo jo nyt ihmisoikeussopimuksia.

– Hallituksella olisi ollut vaihtoehtoja kunnioittaa vammaisten oikeuksia, mutta säästöjen tekeminen kiireellä ajoi kaiken ohitse. Myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on ratkaisussaan edellyttänyt Suomelta toimia vammaispalvelulain päivittämiseksi. Lain voimaantulon siirtäminen johtaa siihen, ettei odotettua parannusta vammaisten palveluihin tule. Tämä on arvovalinta hallitukselta, Pekka Aittakumpu kommentoi.

Edustajat nostavat esille myös kritiikkiä siihen, miten hallitus suhtautuu eduskuntaan.

– Hallitus pyyhkii parlamentarismilla pöytää. Hallituspuolueet jyräsivät esitystä eteenpäin välittämättä asiantuntijoiden ja perustuslakivaliokunnan lausunnoista. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan edellytykset toimia ovat olemattomat, kun hallituksen esitysten käsittelyaikataulut ovat kohtuuttomia. Valiokunnalla ei ollut nyt kiireen vuoksi mahdollisuutta tehdä perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esille nostamia lasten palveluiden järjestämiseksi vaadittavia lakimuutoksia. Hallituspuolueet kantavat vastuun kansainvälisten sopimusten vastaisen tilanteen jatkumisesta, Kemppi lisää.

Kansanedustaja haluavat kuitenkin kiittää valiokuntaa siitä, että heiltä löytyi vammaispalveluiden kohdalla tahtoa varmistaa rahoitus olemassa oleville palveluille, jotta hyvinvointialueet selviävät vammaispalvelulain lykkäyksestä. Tämän lupauksen toteutumista Keskustan ryhmä tulee seuraamaan huolella. Keskusta pitää huolta siitä, että lähipalvelut turvataan koko Suomessa.