Ikäihmisten neuvola vanhuspalvelulakiin

Raahelaiset kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja Katja Hänninen (vas.) iloitsevat siitä, että Raahessa tehty aikuisneuvolatyö on tunnustettu merkittäväksi ikääntyvän väestön toimintakykyä edistäväksi toiminnaksi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vanhuspalvelulain uudistamisen toisesta vaiheesta. Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ja parantaa ikäihmisten kotihoitoa ja kehittää asumispalveluita. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa mietinnössään, että mahdollisuus järjestää ikäihmisten neuvolatoimintaa lisätään vanhuspalvelulain 12 §:ään. Säännöksen tavoitteena on vakiinnuttaa ikääntyneiden neuvolatoiminta koko Suomessa. Eduskunta käsittelee lakimuutosta täysistunnossa ensi viikolla.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille ikääntyneille suunnattu neuvolatoiminta toimivana ratkaisuna ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi ja ikääntymisestä seuraavien palvelutarpeiden ennakoimiseksi. Kuulemisissa oli mukana geriatri Marja-Liisa Karjula, joka esitteli Raahessa tehtyä aikuisneuvolatyötä ja siinä saatuja tuloksia.

– Olen tosi iloinen, että geriatri Marja-Liisa Karjulan johdolla tehty aikuisneuvolatyö on noteerattu nyt maanlaajuisesti. Me raahelaisethan olemme kyllä tienneet toiminnan olevan erinomaista, mutta valiokuntakuulemisissa muutkin edustajakollegat vakuuttuivat toiminnan järkevyydestä. Tällä tavalla saadaan laatuvuosia ikäihmisten elämään ja pienemmät hoitokustannukset julkiselle sektorille, kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Hanna-Leena Mattila.

– Aikuisneuvolatoimintaa voidaan todellakin pitää kansantalouden kannalta erittäin järkevänä, sillä joka kolmannelta tutkittavalta on löydetty piilevä sokeritauti, joka on saatu pysymään kurissa oikealla ruokavaliolla ja liikuntareseptillä. Aikuisiän diabetes luokitellaan yhdeksi kansansairauksistamme, joka aiheuttaa vuosittain merkittäviä hoitokustannuksia yhteiskunnalle ja suurta inhimillistä elämänlaadun heikentymää, kertoo Eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja Katja Hänninen.