Hyvinvointialueelle siirtyvien kuntien kiinteistöjen vuokrat tasapuoliseksi

Kansanedustajat Mattila, Aittakumpu ja Talvitie:
Hyvinvointialueelle siirtyvien kuntien kiinteistöjen vuokrat tasapuoliseksi

Keskustan kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä kokoomuksen Mari-Leena Talvitie vaativat puhemiehelle osoittamassaan kirjallisessa kysymyksessä, että Paras-lain aikaan perustettujen kuntayhtymien vuokria täytyy kohdella samalla tavalla kuin muiden hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen vuokria. Niille tulee myöntää sama 3+1 vuoden siirtymäaika.

Ministeriössä ja hyvinvointialueella on tulkittu vuokra-asetusta siten, että nämä kuntien ja kuntayhtymien väliset sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset jatkuisivat sellaisenaan entisine vuokranmäärityksineen ja muine ehtoineen. Sopimuksissa vuokra on usein määritelty kunnan sisällä minimaaliseksi, jotta välttämätön palvelu on voitu järjestää alueella. Sopimukset sisältävät usein vain välttämättömät käyttökustannukset, jos niitäkään. Vuokra ei pääsääntöisesti kata pääomakustannuksia, investointikustannuksia eikä esimerkiksi maavuokria. Osa sopimuksista sisältää myös erinäisiä tukipalveluja.

— Odotan kuntaministeri Paaterolta vastausta, miksi ministeriössä on päädytty kuntia eriarvoistavaan tulkintaan asetuksen vastaisesti, toteaa Aittakumpu ja jatkaa: — Tämä voi myös vääristää alueen palveluverkon rakentumista vuokrasopimusten perusteella, koska hyvinvointialue pääsee kuntayhtymien kiinteistöistä eroon helpommin.

— On suorastaan oikeusvaltioperiaatteiden vastaista ja kestämätöntä, että aikanaan Paras-lakia noudattaneiden kuntien asema olisi nyt hyvinvointialueuudistuksessa muita kuntia ja myös Paras-lakia noudattamatta jättäneitä kuntia heikompi, jyrähtää Mattila ja jatkaa, että menettelytapa ja tulkinta on myös kuntien itsemääräämisoikeuden kannalta arveluttavaa.

— Päätökset asiasta on tehtävä heti, jotta niin hyvinvointialueet kuin kunnat pystyvät päättämään talousarvioistaan, sanoo Mari-Leena Talvitie. — Ainakin Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue ja kunnat eivät voi käydä neuvotteluja pienemmistä käytännön asioistakaan ennen kuin tämä iso, periaatteellinen kysymys on ratkaistu.

Kansanedustajat painottavat, että neuvottelut on saatava jatkumaan mahdollisimman pian, jotta sote-palveluiden häiriötön siirtyminen hyvinvointialueelle ei vaarannu.

Julkaistu Suomenmaassa 10.11.2022