Hyvin hoidettu CAP, Leppä ja Kurvinen!

Heinäkuun puolessa välissä Suomen maatalousväki sai kuulla huojentavan uutisen, että Suomi ja Euroopan komissio pääsivät neuvotteluratkaisuun EU:n maatalouspolitiikan soveltamisesta Suomessa vuoden 2023 alusta lähtien. Lopputulos sai laajasti kiitosta, sillä kannattavuuskriisissä kamppailevat tuottajat kaipaavat kipeästi vakautta ja ennustettavuutta toimialalle.

Uuden, niin sanotun CAP-suunnitelman mukaan suomalaisille viljelijöille sekä maaseutualueiden muille yrittäjille ja yhteisöille maksetaan tukia vuosittain yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. EU:n osuus tästä on noin 875 miljoonaa.

CAP-suunnitelmassa korostuvat tulokset ja niiden seuranta erilaisten indikaattoreiden avulla. Viljelijää kannustetaan aktiivisiin toimenpiteisiin. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tartutaan tarkemmin mutta samalla huomioiden, että Suomessa on ihan eri olosuhteet kuin esimerkiksi Ranskassa tai Keski-Euroopassa.

Tämä näkyy esimerkiksi siten, että kohdentamattoman suoran tuen eli perustulotuen määrä hieman vähenee ja samalla esimerkiksi kohdennetun ympäristökorvauksen ja ekojärjestelmien rahoitus on noin 290 miljoonaa euroa, kun nykyinen ympäristökorvaus on noin 230 miljoonaa euroa.

Myös viljelijöiden aktiivisuuteen kiinnitetään huomiota. Jotta aktiiviviljelijä olisi oikeutettu perustulotukeen, on hänen täytynyt saada enintään 5 000 euroa suoria tukia edellisenä kalenterivuotena tai Y-tunnuksen päätoimialana tulee olla maatalous ja viljelijällä tulee olla alv-velvollisuus alkutuottajana. Jos rekisteritietojen pohjalta ei voida todentaa, että maatalous on hakijan päätoimiala, tulee hänen antaa erillinen selvitys hallinnolle vähintään vähimmäistason maataloustoiminnasta. Nämä ehdot voi täyttää myös sivutoiminen tai osa-aikainen viljelijä.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on saatuun neuvotteluratkaisuun tyytyväinen ja kiittelee ministeri Lepän aloittamaa ja ministeri Kurvisen viimeistelemää CAP-työtä tilanteessa, jossa suomalainen maatalous on historiallisessa kriisissä. Myös markkinoilta pitää löytyä nykyistä paremmat kannustimet viljelyyn ja ruoan tuottamiseen Suomessa. Jotain on kuluvan vuoden aikana jo tehty, mutta ei riiitävästi kustannuskriisin peittoamiseksi.
Siikajokilaakso 28.7.2022