Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys laista sukupuolen vahvistamisesta on nyt edennyt tänne ison salin ensimmäiseen käsittelyyn. Lailla halutaan kumota laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Lisäksi siinä esitetään muutettavaksi muun muassa steriloimislakia, äitiysavustuslakia ja kansaneläkelakia. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä halutaan poistaa ja lääketieteelliset hoidot eriyttää juridisen sukupuolen korjauksesta.

Hallituksen esitys perustuu Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Hallitusohjelman mukaan sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika.

Arvoisa puhemies! Valiokunnassa keskustan sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä esitti translain hylkäämistä sen esitetyssä muodossa. Nimittäin toisin kuin mitä hallitusohjelmassa sovittiin, hallituksen lakiesitykseen ei sisältynytkään edellytystä kokemuksen pysyvyydestä. Sukupuolen voisikin muuttaa pelkästään omalla ilmoituksella kuinka monta kertaa tahansa ilman mitään kynnystä tai rajoitusta. Toisin kuin mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin, ei edellytetä myöskään minkäänlaista perusteltua selvitystä eli lääkärin antamaa lausuntoa.

Pahoin pelkäämme, että esitetyssä muodossaan laki mahdollistaa epätarkoituksenmukaisesti väärinkäytöstä. Nykyisessä muodossaan kun laki etenee, on täysin mahdollista, että juridisesti sukupuolensa naiseksi ilmoittanut henkilö, jolla on kuitenkin täysin biologisesti miehen ominaisuudet, voi mennä tytöille ja naisille tarkoitettuihin tiloihin tirkistelemään tai tekemään jotain vielä sopimattomampaa.

En pidä tarkoituksenmukaisena ja sopivana sitä, että enemmistö ihmisiä, tässä tapauksessa periaatteessa kaikki tytöt ja naiset, altistetaan epäsopivan käytöksen kohteeksi, koska liian laveaksi muotoiltu pienen vähemmistön oikeuksia edistävä laki mahdollistaa rikollisella mielellä varustetun henkilön käyttämään sitä hyväkseen edellä kuvatulla tavalla.

Tämä oli itselleni ylitsepääsemätön kynnys hyväksyä laki. Minusta olisi tämänkaltaiset porsaanreiät pitänyt pystyä tukkimaan, vaikka niiden hyväksikäyttäminen olisikin vähäistä. Maailmalta on näyttöä, että esitetyssä muodossa oleva laki mahdollistaa edellä kuvatun kaltaisen väärinkäytöksen.

Valiokunnassa saatiin lakiesitystä korjattua siten, että sukupuolta ei pysty vaihtelemaan 30 päivän välein, kuten ensimmäinen esitys oli. Keskustan valiokuntaryhmän mielestä sukupuolen kokemuksen pysyvyyttä olisi edelleen kuitenkin pitänyt olla arvioimassa lääkäri. Valiokuntakuulemisissa kävi ilmi, etteivät kaikki vähemmistöjä edustavat kuultavat suinkaan pitäneet lakiesitystä heidän ryhmäänsä kuuluvien etujen mukaisena.

Arvoisa puhemies! Se, että keskustan valiokuntaryhmä ei voi kannattaa translakia esitetyn mukaisena, ei todellakaan tarkoita, ettemmekö suhtautuisi arvokkuudella ja kunnioituksella niihin ihmisiin, jotka kokevat epävarmuutta oman sukupuoli-identiteettinsä kanssa tai kokevat kuuluvansa toiseen sukupuoleen. Meille on kristallinkirkasta se, että lainsäädännössä tulee huomioida luonnontieteelliset tosiasiat, kuten se, että sukupuoli määräytyy lähtökohtaisesti biologisesti eli geenien perusteella eikä se ole pelkästään henkilön mielipidekysymys.

Valitettavasti nyt esitetyssä muodossaan translaki mahdollistaa väärinkäytöksiä, mikä ei tietenkään ole ollut sen alkuperäinen tarkoitus. Pitäydymme valiokuntaryhmänä myös siinä, että laki olisi tullut laatia noudattaen tiukasti hallitusohjelman kirjauksia.

24.1.2022