Eläinlääkäripalvelut on huoltovarmuuskysymys

Eläinlääkintäpalveluja koskeva lakiesitys on nyt eduskunnan käsittelyssä. Ehdotetun lain mukaan kunnilla olisi edelleen järjestämisvastuu eläinlääkäripalveluista, mutta siihen kuuluvat eläinlääkäripalvelut määriteltäisiin nykyistä tarkkarajaisemmin.
Järjestämisvastuu kattaisi sellaiset eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden turvaamiseksi välttämättömät eläinlääkäripalvelut, joiden yhdenvertainen saatavuus on tarpeen varmistaa koko maan osalta, tarvittaessa kaikkina vuorokaudenaikoina. Sanalla sanoen kyse on huoltovarmuudesta.
Ehdotetussa eläinlääkintähuoltolaissa ei olisi enää säännöstä, jonka mukaan peruseläinlääkäripalvelu on järjestettävä muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. Mainittu muutos olisi tarpeen, sillä markkinavoimat eivät yksin pysty huolehtimaan välttämättömien eläinlääkäripalvelujen ympärivuorokautisesta saatavuudesta.
Annetun palautteen perusteella valtaosa lausunnonantajista pitää kannatettavana lakiesityksen tavoitetta turvata esitetyllä tavalla kunnallisen eläinlääkintähuollon toiminta ja julkiset eläinlääkäripalvelut.
Myös Maataloustuottajien Keskusliitto, MTK katsoi omassa lausunnossa, että hallituksen esitys on riittävä varmistamaan eläinlääkäripalvelujen saatavuus koko maan alueella kaikille eläimille. Tähän kuuluvat myös kiireelliset tapaukset, mutta vain täpärästi.
Tuotantoeläinyrittäjät täällä Pohjois-Pohjanmaalla mutta myös muualla Suomessa kantavat suurta huolta eläinlääkärien riittävyydestä. Heidän kokemuksensa on, että etenkin uudet eläinlääkärit haluavat keskittyä pieneläinten hoitamiseen ja mieluiten niin, että se tapahtuisi virka-aikana.
Maito- ja karjankasvatustiloilla olevat eläimet eivät kuitenkaan sairastu välttämättä vain virka-aikana vaan saattavat tarvita kiireellistä hoitoa myös muina vuorokauden aikoina. Vaikka tiloilla voi olla valmiuksia ensihoitoon, pitäisi tuotantoeläinten hoitamisesta ymmärtäviä eläinlääkäreitä olla myös käytettävissä yöaikaan.
Kysyin maatalousministeri Kurviselta, miten voitaisiin varmistaa, että tuotantoeläinten hoitoa taitavia eläinlääkäreitä olisi maassamme riittävästi jatkossakin.
Tiedustelin myös, mitä mieltä maatalousministeri olisi siitä, että lisättäisiin eläinlääkärikoulutusta ja avattaisiin eläinlääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopistoon. Harjoitustilatkin voisivat löytyä vaikkapa Ruukin Luonto- ja hevoskeskuksen yhteydestä.
Ministeri lupasi selvittää koulutusasiaa yhdessä tiede- ja kulttuuriministerin kanssa, mikä on hyvä asia. Tuotantoeläinten hoitoon liittyvä eläinlääkärivaje on mitä suurimmassa määrin myös huoltovarmuuskysymys.
Lisäkoulutuspaikat eivät kuitenkaan ratkaise asenneongelmaa. Siisti sisätyö pieneläinten parissa on nimittäin vienyt voiton tällä alalla.
Seutumajakka 8.6.2022