Arveluttavaa kriisiajan toimintaa

Arveluttavaa kriisiajan toimintaa

Vain pari viikkoa sitten eduskunta äänesti edellisen kerran hallituksen luottamuksesta. Oppositiopuolue kokoomus oli silloin tyytymätön hallituksen työllisyystoimiin. Arvostelua herätti myös budjettirahojen väärä kohdentaminen.

Korona-ajan toinen välikysymysäänestys kohdistuu tällä kertaa yksittäisen ministerin toimiin. Peruspalveluministeri Kiuru ei nauti kokoomuksen luottamusta, koska hänen johtamansa sosiaali – ja terveysministeriö ohjasi keväällä perusteluita maskien käytön hyödyistä tavalla, joka ei vastannut parasta silloin ollutta tietoa.

Vaikka opposition rooliin kuuluu kyseenalaistaa hallituksen toimia, pitäisi olla uskottava vaihtoehto kansallisen ja globaalisti vaikuttavan koronakriisin hoitoon. Välikysymyksien tekeminen ei vakauta eikä paranna Suomen tilannetta. Nyt tarvittaisiin koronakevään aikaista yhteisrintamaa, joka löytyi muutamaksi viikoksi.

Kun oppositiolta kysyttiin, mitä he olisivat jättäneet tekemättä kritisoidessaan reilusti alijäämäistä budjettia, ei eriäviä vaihtoehtoja lopulta esitetty. Eivät he olisi olleet tukematta sairaanhoitopiirejä miljardiylitystensä kanssa. Eivät hekään olisi jättäneet kuntia oman onnensa nojaan selviytymään miten parhaiten pystyvät, koska se olisi johtanut henkilöstön lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Maskeista on myös noussut tarpeeton kohu. Todennäköisesti kokoomuksen sisältävässä hallituksessa ei olisi ollut parempaa viisautta toimia tilanteessa, jossa maskeja ei ollut jaettavana kansalle.

Tämän kaltainen jälkiviisastelu kertoo siitä, että kriisi on hallituksella hallinnassa, kun oppositioryhmän huomio kohdistuu toisarvoisiin asioihin.

Huoli velkaantumisesta on ymmärrettävää. On kuitenkin erotettava toisistaan normaaliaika ja poikkeusaika, jolloin valtion ja kuntien toimet eivät voi olla samankaltaiset olosuhteista huolimatta. Nyt keskitytään selviytymiseen, mikä tarkoittaa yhteiskunnan eri osa-alueiden ylläpitämistä ja elvyttäviä toimia.

Hallituksen tavoitteet paremmasta työllisyydestä eivät ole kadonneet minnekään, mutta aikataulu on muuttunut koronan vuoksi. Edelleen on tärkeää tavoitella korkeampaa työllisyysastetta, jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut sen kaikille jäsenille.

Hallitus on johtanut kriisiä tietoon pohjaten ja luottamusta herättävästi. Tämä on tietenkin hyvä asia Suomelle mutta huono oppositiolle, kun arvostelun eväät ovat vähäiset.