Alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kovennetaan

Tiedote

Julkaisuvapaa

 

Alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kovennetaan

Alaikäisellä – olipa hän sitten lapsi tai nuori – on oikeus lapsuuteen ja nuoruuteen, johon ei kuulu minkään asteista seksuaalista häirintää eikä hyväksikäyttöä, toteaa kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.

-Entisenä yläkouluopettajana olen valitettavan tietoinen, miten liian aikaisin aloitettu sukupuolielämä vaikuttaa yleensä haitallisesti henkisessä kehityksessään vielä keskenkasvuisiin nuoriin. Vaikutukset saattavat tulla näkyville vasta paljon myöhemmin aikuisena. Alle 16-vuotiaissa on eri kehitysvaiheessa olevia nuoria ihmisiä, joista monet näyttävät jo miehiltä ja naisilta, mutta jotka ovat henkiseltä kehitykseltään vielä lapsia.

Mattila jatkaa, että hallituksen lakiesitys pyrkii suojaamaan 16 ikävuotta nuorempia siten, että sukupuolinen kanssakäyminen on lainvastaista ja siihen syyllistyvän vähimmäisrangaistus kovenee nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen.

-Tämä viestii selkeästi yhteiskuntamme tahtotilaa suojella lapsia ja nuoria seksuaaliselta hyväksikäytöltä, kun seksuaalisen kanssakäymisen toinen osapuoli on alle 16 -vuotias.

Uutta ajattelua lakiesityksessä edustaa näkemys, jonka mukaan alaikäisen kanssa käytyyn sukupuoliyhteyteen ei tarvita asianomaisen suostumusta vaan lähtökohtana on, että sukupuoliyhteys alaikäisen kanssa on aina rikollista toimintaa, kertoo Mattila

-Pidän hallituksen lakiesitystä erityisen tervetulleena, koska elämme maailmassa, jossa emme voi täysin suojella lapsiamme ja nuoriamme yliseksualisoituneelta mainonnalta ja viestinnältä. Voimme tukea lastemme ja nuortemme kasvua ja omanarvon tuntoa, jolloin he eivät olisi liian haavoittuvaisia asioille ja kokemuksille, jotka kuuluvat aikuisten maailmaan.

Toteutuessaan laki antaa selvän viestin täysi-ikäisille siitä, että on aina väärin kajota lapseen ja nuoreen, vaikka tämä itse saattaisi muuta viestiä. Lopullinen vastuu tilanteesta ja tapahtumien kulusta on aina aikuisella.

 

Lisätietoja

Hanna-Leena Mattila puh. 09 4323 023