Aikuisneuvola tutuksi koko maassa

Kun alkuvuodesta ryhdyimme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuulemaan asiantuntijoita vanhuspalvelulain toista vaihetta koskevassa kokonaisuudessa, kävi ilmi, ettei ikäihmisten neuvolatoiminta kuulunut siihen. Tämä kertoo siitä, että eri alueiden hyvät käytänteet eivät leviä muualle itsestään.

Raahen seutukunnassa on huippuunsa kehitetty konsepti, josta kuuluu iso kiitos geriatri Marja-Liisa Karjulalle ja hänen innostuneelle tiimilleen.

Raahen kokemuksista kuultiin myös valiokunnassa, jossa Maisa kertoi toiminnan sisällön pähkinänkuoressa.
On tärkeää, että henkilöt kutsutaan neuvolaan eivätkä käynnit jää pelkästään oman aktiivisuuden varaan. Kutsua oikein odotetaan, ja peräti yhdeksän kymmenestä noudattaa sitä.

Tarkastuksissa käydään läpi henkilön fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Jatkotoimenpiteitä seuraa tarvittaessa. Iso hyöty tulee jo siitä, että joka kolmannelta kävijältä löydetään piilevä sokeritauti, jonka puhkeaminen pystytään estämään liikunta- ja ravintoresepteillä. Kuluja toiminnasta tulee tehtyjen testien muodossa. Raahen seutukunnassa toiminta ei ole vaatinut henkilökunnan lisäämistä, sillä tarkastukset on keskitetty kesäkuukausille ja niitä ovat tehneet kouluterveydenhoitajat.

Lainsäädäntötyö on verkostoitumista ja yhteistyötä. Vauhdittaaksemme aikuisneuvola-asiaa teimme edustajakollegojen Rehn- Kiven ja Kauman kanssa lakialoitteen neuvolatoiminnan sisällyttämisestä vanhuspalvelulain toisen vaiheen lakipakettiin.

Pääsimme esittelemään lakialoitteemme ministeri Lindenille, joka iloksemme suhtautui asiaan myönteisesti. Hän näki aikuisneuvolatoiminnassa aineksia samankaltaiseksi instituutioksi kuin lastenneuvolatoiminta on. Valiokuntakäsittelyssä myös edustajat suhtautuivat asiaamme suopeasti ja niin saatiin aikuisneuvolatoiminta kirjattua lakiin.

Ikääntyvien toimintakyvyn vahvistamiseen kannattaa laittaa resursseja, jotta heille saadaan lisää laatuvuosia: vähemmän sairastamista ja että ansaituista eläkepäivistä pystyy nauttimaan hyväkuntoisena. Yhteiskunnalle tulee niin ikään säästöä, kun esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen aiheuttamia hoitokustannuksia ei pääse syntymään.

Olen iloinen, että toiminnan aloittaminen hyvinvointialueilla on nyt lakisääteistä. Seuraavaksi pitää saada yhtenäiset sisällöt neuvolatoiminnalle, sillä käytäntö on ollut kirjavaa niillä paikkakunnilla, joissa toimintaa on ollut. Ministeriön tehtäväksi jääkin, kuten valiokunnan lausumasta käy ilmi, tutustua Suomessa käytössä oleviin aikuisneuvolamalleihin. Raahessa tehty työ on hyvä esikuva kansallisille standardeille.
Rantalakeus ja Pyhäjokiseutu 13.7.2022