Aikalisä tarpeen päivystysasetuksen valmistelussa

Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi sai päivystysasetuksen 30 minuutin aikarajavaadetta lukuunottamatta kohtuullisen hyvän vastaanoton eduskunnassa. Myös maakunnissa on nähty lakiesitys pääosin hyvänä.

Sen sijaan ankaraa arvostelua sai osakseen päivystysasetukseen sisällytetty 30 minuutin aikarajavaade, jolle ei ole löydetty kentällä olevien lääkäreiden eikä muiden asiasta ymmärtävien keskuudesta tukea. Ainoastaan erikoissairaanhoidon voimakasta keskittämistä puoltavat keskussairaaloiden lääkärit ja sosiaali -ja terveysministeriön virkamiehet ovat tukeneet 30 minuutin aikarajaa.

30 minuutin aikarajaa on perusteltu potilasturvallisuuden parantamisella. Perustelu osoittautuu epäloogiseksi, sillä tehohoitoa antava tukisairaala edellytetään pelkän päivystyksen leikkausyksiköltä mutta ei sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen leikkausyksiköltä. Myös siellä voi sattui komplikaatio, joka vaatii tehohoitoa.

Keskittämispolitiikkaa pystytään perustelemaan tavoiteltavilla säästöillä. Kyseisen lakiesityksen valmistelijat myöntävät kuitenkin auliisti, ettei muutos tuo säästöjä. Tämähän meitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vaikutusalueella ihmetyttääkin: miksi halutaan purkaa hyvin toiminut ja kustannustehokas yhteistyö OYS:n ja aluesairaaloiden välillä?

Jos lakiesitys hyväksytään, loppuu kaikki nukutusta vaativa leikkaustoiminta keskussairaalakaupunkien ulkopuolella. Raahessa se tarkoittaa 50 työpaikan vähenemistä ja työn siirtymistä Ouluun. Oulaskankaalla vaikutukset tulevat olemaan vieläkin dramaattisemmat työpaikkoihin ja muuhun terveydenhuoltoon.

Toivon hartaasti, että lakiesityksen valmistelussa otetaan aikalisä, jonka myötä minuuttimäärä poistetaan tai muutetaan 60 minuutiksi. Kaikkien parasta olisi, jos sairaanhoito jätettäisiin tulevien maakuntien tehtäväksi, niin että se voitaisiin järjestää alueelle parhaiten sopivalla tavalla. Tämä kuitenkin vaatii toteutuakseen lainsäädäntöä, joka ei jo ennalta sido liikaa käsiä.

 

Hanna-Leena Mattila

Kansanedustaja (kesk.)

Raahe